Wisła Głębce - Kozińce - Stecówka - Barania Góra - Glinne - Węgierska Górka

Wisła Głębce, z tyłu Stożek
Magurka Wi¶lańska, Barania Góra
Dorkowa Skała
Dorkowa Skała
Dorkowa Skała
Stecówka
Czarna Wisełka
Czarna Wisełka
z Przysłopu na Barani±
pod szczytem Baraniej Góry
Skrzyczne ponad Magurk± Wi¶lańsk±
Magurka Radziechowska
z Baraniej na Magurkę Wi¶lańsk±
Glinne
Barania Góra z grzbietu Magurki Wi¶lańskiej
z Magurki Wi¶lańskiej na Radziechowsk±
Małe Skrzyczne i Skrzyczne z Magurki Radziechowskiej
z Magurki Radziechowskiej na Glinne
z Glinnego do Węgierskiej Górki
w dali majaczy Romanka i Lipowska
Baranie Cycki ;)
zmierzch nad dolin± Soły

Powrót