Koszarawa - Lachów Groń - Jałowiec - Mędralowa - Jaworzyna - Koszarawa

Koszarawa
Pilsko, Palenica, Lipowska, Romanka
Na szczycie Lachów Gronia, po lewej Jałowiec, po prawej Polica
Bacówka na Lachów Groniu, w dali Polica
Polica ze stoków Jałowca
Lachów Groń ze szcytu Jałowca
Babia Góra ze stoków Jałowca
Przełęcz Klekociny, Czerniawa Sucha

Babia Góra z Mędralowej
Bacówka na Mędralowej, po lewej Czerniawa Sucha i Jałowiec, po prawej Kolisty Groń
Grzbiet graniczny na Mędralowej
Mędralowa
przedwiośnie
Pilsko, Palenica
Barania Góra
Światła Koszarawy

Powrót